"Jesteśmy fanatykami, bo tylko fanatycy umieją dokonać wielkich rzeczy. Nienawidzimy kompromisu: jest to nie tylko cechą młodości naszej, ale ducha czasów, w których żyjemy".
Jan Mosdorf

GALERIE

Czym jest Obóz Narodowo-Radykalny?

ONR jest ruchem społecznym skupiającym młodych Polaków, którym bliskie są takie wartości jak Bóg, Honor, Ojczyzna, Rodzina, Tradycja i Przyjaźń. Nie jesteśmy partią polityczną, gdyż nie interesuje nas udział w oligarchicznych rozgrywkach parlamentarnych. Zamiast przepychanek międzypartyjnych i obiecywania wyborcom gruszek na wierzbie, wybieramy narodowy aktywizm. Obszar naszych działań jest bardzo szeroki. Organizujemy patriotyczne manifestacje (jesteśmy współorganizatorem Marszu Niepodległości, największej tego typu demonstracji w powojennej Polsce), sprzeciwiamy się lewackiej propagandzie, współpracujemy ze środowiskami kombatantów, organizujemy wykłady, prowadzimy działalność charytatywną (krwiodawstwo, dary dla Domów Dziecka i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej) oraz propagujemy ideę narodową, wykorzystując różne metody. W swoich działaniach łączymy formację ideową z czynną działalnością, ponieważ uważamy, że słowa niepodparte czynami są tylko pustym sloganem. Kontynuujemy dzieło naszych ideowych przodków, takich jak Roman Dmowski, Jan Mosdorf, Tadeusz Gluziński, Henryk Rossman, czy Adam Doboszyński. Jesteśmy Narodowcami XXI wieku, więc naszym celem nie jest historycyzm czy sentymentalizm, ale ciągły rozwój i praca nad odrodzeniem wartości narodowych i katolickich. Nie chcemy stać z boku i bezproduktywnie narzekać – chcemy brać sprawy w swoje ręce.

Działalność Brygady Mazowieckiej to szereg przedsięwzięć różnego typu podejmowanych w Warszawie oraz w wielu miastach regionu. Jesteśmy organizatorami corocznego, wielotysięcznego Marszu Powstania Warszawskiego, marszów Żołnierzy Wyklętych, manifestacji przeciw imigrantom, a także szeregu innych pikiet i wydarzeń, dotyczących bieżących problemów społeczno-gospodarczych naszego Państwa. Angażujemy się charytatywnie, organizując akcje krwiodawstwa, zbiórki produktów dla potrzebujących, a także współpracując z domami samotnej matki, czy inicjując akcję „Głodnych nakarmimy”, polegającą na rozdawaniu bezdomnym ciepłych posiłków. Duży nacisk kładziemy na formację intelektualną we własnych szeregach, jak i wśród naszych sympatyków, którzy mają okazję gościć na licznych prelekcjach poświęconych historii, polityce i gospodarce.

Kontakt:

  •  +48 791 36 1934

paypal

CYTATY

Inspirujące słowa przedwojennych nacjonalistów:
Nie będą tu dzisiaj przemawiać do was głośni adwokaci, albo posłowie sejmowi. Nie będą tu do Was przemawiać gracze i oszuści polityczni, którzy w wygodnych fotelach klubowych przy czarnej kawie targują się o losy i życie milionów ludzi pracy. Do Was przemówią to dzisiaj ludzie czynu, - koledzy tych, którzy polegli. A przemówią nie po to, żeby was otumaniać tysiącami demagogicznych frazesów, ale po to, żeby obudzić w was żelazną wolę walki i ofiary dla wielkości i potęgi Polski.

Zygmunt Dziarmaga

Nasz program akcentuje moment hierarchii, planu i organizacji. Odrzucamy chaos gry parlamentarnej, zarówno jak i chaos kapitalistycznej produkcji i wymiany, zarówno chaos ideowy w wychowaniu narodowym, jak i chaos ideowy w twórczości kulturalnej. Życie narodu nie może być bezładnym jarmarkiem, nieustaną licytacją programów i idei; tym bardziej nie może być jarmarku w duszach ludzkich.

Wojciech Kwasieborski

W ustroju narodowym panuje równość istotna, wszyscy bowiem objęci są obowiązkiem tej samej służby, tylko w różnym hierarchicznie stopniu i wskutek tego w różnym wymiarze. Im wyższy stopień w hierarchii, tym większy wymiar obowiązków i tym większa odpowiedzialność za ich wypełnienie; odpowiedzialność nie tylko moralna, czy historyczna, ale po prostu odpowiedzialność karna.

Tadeusz Gluziński

WYDARZENIA

111